• (+84)2862945723
  • info@cleantech.com.vn
  • 142-144 Trần Lựu P.An Phú
    Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Hệ thống xử lý nước uống tại vòi tiêu chuẩn Mỹ cho dự án New City