• (+84)2862945723
  • info@cleantech.com.vn
  • 142-144 Trần Lựu P.An Phú
    Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Tổng thầu EPC hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến tôm đông lạnh